Focus dan scope

Jurnal ini berfokuskan kepada semua kajian terkait pendidikan kewarganegaraan dan yang serumpunnya. Baik itu model pembelajaran PKN, Media Pembelajaran PKN, Bahan Ajar Pembelajaran PKN dan yang lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan.